BAYROL pH-MINUS 35kg w płynie

4794315-bayrol
Producent: BAYROL
szt.
Cena katalogowa:224,72 zł
Rabat: -33,71 zł (15 %)
191,01 zł

Korekta pH - obniżanie pH wody w basenie

BAYROL pH MINUS w płynie 35kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Bayrol pH-Minus w płynie zawiera kwas siarkowy o stężeniu 50% i jest środkiem o dużej czystości chemicznej dzięki użyciu w procesie produkcji wody destylowanej. Produkt jest gotowy do użycia bezpośrednio z opakowania producenta. Preparatu nie bależy rozcieńczać. produkt żrący i może powodować poparzenia przy bezpośrednim kontakcie ze skórą. Należy stosować odzież ochronną.

DZIAŁANIE
Bayrol pH Minus służy do ciągłego obniżania i stabilizuje wartość pH wody. Wartość pH w zakresie 7.0 - 7.4 minimalizuje użycie innych preparatów chemicznych i zwiększa ich skuteczność. 

SPOSÓB STOSOWANIA / DAWKOWANIE
Skoncentrowany, płynny preparat przeznaczony do dozowania przez automatyczne stacje dozujące. Zastosowanie stacji kontrolno-pomiarowej, ułatwia w znacznym stopniu utrzymanie stałej i prawidłowej wartości pH w wodzie basenowej.
Wartość pH wody należy utrzymywać na poziomie pH 7,0 - 7,4. vimaro.pl

Opakowanie: kanister 25 kg

Zagrożenia (R)

  • R 35 – Powoduje poważne oparzenia.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

  • S 30 – Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.
  • S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
  • S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
  • S 60 – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Postępowanie w przypadku pożaru vimaro.pl
  • Zalecane środki gaśnicze - preparat nie jest palny. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
  • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstaje mgła kwasu siarkowego i tlenki siarki. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu należy pokrywać wydzielające się opary mgiełką wodną.

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie, pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie lub jesteś zainteresowany AUTOMATYCZNĄ STACJĄ DOZUJĄCĄ?


Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

INFORMACJE

  • przesyłka ADR
  • wysyłka na palecie