Bądź legalny ze stacją PCS.

ss

W związku z wejściem z życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach przedstawiamy propozycję firmy PCS dotyczącą dostosowania urządzeń kontrolnopomiarowych do nowych wytycznych. Nowa ustawa wprowadza między innymi dodatkowy pomiar parametru chloru związanego.

Stacja PCS jest urządzeniem sterującym w pełni zautomatyzowanym, służy do kontrolowania parametrów wody basenowej.
Kontrola i dozowanie środków chemicznych połączone jest z możliwością sterowania pracą urządzeń technologicznych i dokładnymi analizami pracy basenu. Łatwa dla użytkownika prezentacja menu i podmenu jest możliwa dzięki wyświetlaczowi LCD obsługiwanemu dotykowo. Wszystkie opcje i ustawienia są dostępne dzięki intuicyjnemu menu o logicznej strukturze. Wszystkie sondy i czujniki połączone są z jednostką centralną, dzięki czemu mamy możliwość bezpośredniego monitorowania wszystkich parametrów. Dostępne są również programowalne alarmy na wypadek uszkodzenia elementów lub awarii. Parametry zgromadzone są podczas pracy urządzenia archiwizowane i dostępne poprzez sieć Internet. Historia danych jest przedstawiona w formie graficznej bądź tabelarycznej. 

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA PCS

  • KONTROLA I DOZOWANIE pH
  • KONTROLA I DOZOWANIE CHLORU
  • KONTROLA REDOX
  • KONTROLA TEMPERATURY I STEROWANIE
  • KONTROLA PRZEPŁYWU PRZEZ CELKĘ POMIAROWĄ Z LICZNIKIEM PRZEPŁYWU
  • ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYJNEJ
  • KONTROLA POZIOMU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W BANIAKACH
  • POŁĄCZENIE INTERNETOWE – MONITOROWANIE I STEROWANIE PRACĄ BASENU W CZASIE RZECZYWISTYM
  • AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORII DANYCH


Aby zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia kliknij tutaj.

Chcesz dowiedzieć się wiecej o produktach PCS? Skontaktuj się z nami!