Kontakt

Vimaro

ul. Piaskowa 19b
63-100 Śrem
NIP: 785-161-32-26

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane:
- na adres e-mail: biuro@vimaro.pl 
- lub pod numerem telefonu: 

Budowa i serwis basenów - 604-551-268
Sprzedaż - 881-550-777 *

Konto bankowe BANK PEKAO SA: 
78 1240 6902 1111 0010 7292 0764

www.vimaro.pl

 

(opłata wg. cennika właściwego operatora)