BAYROL ADILON B 10kg

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 5519214-bayrol
 • Producent: BAYROL

BAYROL ADILON B

- alkaliczny, bezfosforanowy środek czyszczący do szybkiego usuwania tłustych zanieczyszczeń, sadzy, mydła wapniowego, kosmetyków i ogólnego zabrudzenia. Przeznaczony do czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych. Zalecany do maszyn myjących. Opakowanie: kanister 10 kg

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OKOŁOBASENOWYCH

BAYROL ADILON B

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE
Adilon B zawiera roztwór wodorotlenku sodu, anionowe środki powierzchniowo-czynne, alkohol oraz substancje pomocnicze (zapachowe i inne). szybko i skutecznie usuwa osady brudu, tłuszczu i mydła na obrzeżach i w obejściach basenów, w kabinach natryskowych, sanitariatach i szatniach. Działa bardzo delikatnie na czyszczone powierzchnie.
Adilon B doskonale rozpuszcza stare osady brudu i działa jednocześnie jako środek dezynfekcyjny, dezodorant i odświeżacz powietrza.Nie pieni się i jako produkt mocno skoncentrowany może być stosowany we wszystkich maszynach myjących odpornych na zasadowe środki myjące.

Zależnie od stopnia zanieczyszczeń stosować w postaci roztworu od 1:50 do 1:10 (0,2 l do 1 l preparatu na 10 l wody). Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenia. Roztwór należy nanieść na czyszczone powierzchnie i pozostawić na 10 minut. Czyszczone powierzchnie można wyszczotkować, a następnie spłukać dokładnie wodą.
W przypadku starych i trudnych do usunięcia osadów brudu Adilon B można nanieść w postaci nierozcieńczonej na odporne na zasady powierzchnie. Pozostawić na 5 minut, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Opakowanie: kanister 10 kg

Zagrożenia (R)

 • R 35 – Powoduje poważne oparzenia.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
 • S 26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 • S 36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 • S 60 – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - mogą wystąpić rozpryski gorącej i żrącej cieczy.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą.

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • Adilon B nie może być stosowany na powierzchniach nieodpornych na zasady jak aluminium, powierzchnie malowane itp.
 • Adilon B nie nadaje się do usuwania wapnia (kamienia). W takim wypadku zaleca się użycie produktu Decalcit Super.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.