BAYROL ADILON S 10kg

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 2219224-bayrol
 • Producent: BAYROL

BAYROL ADILON S

- kwaśny preparat z efektem bakteriostatycznym do ogólnego czyszczenia basenów i pomieszczeń sanitarnych. Zalecany do maszyn myjących. Opakowanie: kanister 10 kg

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OKOŁOBASENOWYCH

BAYROL ADILON S

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

Adilon S szybko i skutecznie usuwa osady brudu, tłuszczu, kamienia i rdzy na obrzeżach i w obejściach basenów, w kabinach natryskowych, sanitariatach i szatniach. Działa delikatnie na czyszczone powierzchnie i można nim czyścić także powierzchnie drewniane (sauny). Doskonale rozpuszcza stare osady brudu i działa jednocześnie jako środek dezynfekcyjny, dezodorant i odświeżacz powietrza. Nie pieni się i jako produkt mocno skoncentrowany może być stosowany we wszystkich maszynach myjących odpornych na kwaśne środki myjące.

Adilon S zawiera 20% kwas fosforowy, alkohol, niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne oraz substancje pomocnicze (zapachowe i inne). Jest produktem biologicznie degradowanym zgodnie z procedurami OECD i spełniającym całkowicie przepisy dotyczące detergentów.

Sposób użycia

Zależnie od stopnia zanieczyszczeń stosować w postaci roztworu od 1:50 do 1:10 (0,2 l do 1 l preparatu na 10 l wody). Użycie ciepłej wody znacznie poprawia wynik czyszczenia. 
Roztwór należy nanieść na czyszczone powierzchnie i pozostawić na 10 minut. Czyszczone powierzchnie można wyszczotkować, a następnie spłukać dokładnie wodą.
W przypadku starych i trudnych do usunięcia osadów brudu Adilon S można nanieść w postaci nierozcieńczonej na odporne na kwasy powierzchnie. Pozostawić na 5 minut, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Opakowanie: kanister 10 kg

Zagrożenia (R)

 • R 36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 28 – Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
 • S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat nie jest palny. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru powstają produkty pirolizy. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • Adilon S nie może być stosowany na powierzchniach nieodpornych na kwasy jak aluminium, emalie, płytki ceramiczne nieodporne na kwasy itp.
 • Adilon S nie nadaje się do usuwania wapnia (kamienia). W takim wypadku zaleca się użycie produktu Decalcit Super.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.