BAYROL BAYROSHOCK SUPREME 5l - wycofany ze sprzedaży

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 5532285-bayrol
 • Producent: BAYROL

Bayrol BAYROSHOCK

- płynny preparat wolny od chloru, stosowany głównie do szokowej dezynfekcji wody w basenie. Natychmiastowo i skutecznie usuwa mętność wody i hamuje rozrost glonów. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nie zawiera amin czwartorzędowych i metali ciężkich. Opakowanie: kanister 5l

Dezynfekcja aktywnym tlenem

BAYROL BAYROSHOCK - dezynfekcja szokowa

UWAGA! Produkt BAYROSHOCK został wycofany ze sprzedaży!

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

BayroShock jest szybkim w działaniu preparatem bakteriobójczym, przeciwgrzybicznym oraz zwalczającym glony. Błyskawicznie likwiduje zmętnienie wody spowodowane wzrostem ilości zanieczyszczeń organicznych i rozrastaniem się glonów. Preparat działa niezwykle skutecznie i natychmiastowo w połączeniu z innymi, tlenowymi środkami do kondycjonowania wody.

 • bezbarwna i bezwonna ciecz
 • zawiera 35% nadtlenek wodoru oraz inne składniki
 • nie zawiera amin czwartorzędowych ani metali ciężkich
 • działa bardzo szybko i skutecznie
 • całkowicie ulega degradacji bez żadnych pozostałości

Przed dozowaniem należy sprawdzić odczyn wody w basenie, który powinien zawierać się w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4.
Chcąc szokowo zdezynfekować basen na początku sezonu należy użyć 1 l BayroShock na 10 m³ wody w basenie. Jednocześnie należy dozować inny preparat tlenowy do kompleksowej pielęgnacji wody zgodnie z zaleceniami.
W celu przeprowadzenia dezynfekcji szokowej przy mętnej wodzie, widocznej obecności glonów, dużej ilości kąpiących się i przy wysokich temperaturach należy dozować 1 l na 10 m³ wody. Przy dalszej obecności glonów lub mętnej wodzie zwiększyć ilość, aż do podwojenia dawki.

Dozowanie najlepiej przeprowadzić wieczorem po zakończeniu codziennej eksploatacji basenu i po wypłukaniu filtra rozlewając płyn tuż nad powierzchnią basenu przed dyszami dolotowymi. Po dozowaniu pompa obiegowa basenu powinna jeszcze pracować przez co najmniej 2 godziny.

Bayrol Bayroshock może być również stosowany w innych instalacjach wodnych w stężeniu nie większym niż 50 ppm.

Opakowanie: Kanister 5 l.

Zagrożenia (R)

 • R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 • R 41 – Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S29/35 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
 • S 49 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat niepalny, lecz potęguje spalanie przez wydzielanie tlenu. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury produkt wydziela tlen potęgujący pożar.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie lub pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

WSKAZÓWKI

 • przed zastosowaniem Bayrol Bayroshock sprawdź i wyreguluj wartość pH
 • dla skutecznej dezynfekcji należy kontrolować i utrzymywać wartość pH na poziomie 7.0 - 7.4
 • Rozlany środek posiada bardzo silne własności korozyjne.
 • Kanister należy transportować i przechowywać tylko w pozycji pionowej.
 • Składować w chłodnym miejscu i chronić przed promieniami słonecznymi.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.