Bayrol PURIPOOL SUPER 3 l - sprzedaż czasowo wstrzymana

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 5543163-bayrol
 • Producent: BAYROL

BAYROL PURIPOOL SUPER - sprzedaż czasowo wstrzymana

- koncentrat w płynie do uzdatniania wody w basenie w okresie zimowym. Zapobiega tworzeniu się osadów wapnia i rozwojowi glonów w okresie zimowym. Opakowanie: kanister 3 litry

PREPARATY CHEMICZNE DO BASENU NA ZIMĘ - sprzedaż czasowo wstrzymana

BAYROL PURIPOOL SUPER

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

Baseny zewnętrzne przed okresem zimowym powinny być częściowo opróżnione z wody, aby elementy wyposażenia basenu jak reflektory, dysze czy rurociagi nie uległy zniszczeniu wskutek zamarzania wody. Poziom wody powinien się znajdować poniżej reflektorów i dysz dolotowych do basenu.

Jeśli woda w basenie nie zostanie uzdatniona na zimę, to może to doprowadzić do wytworzenia się osadów wapnia i dużego rozwoju glonów na ścianach i dnie basenu. Twarde osady wapnia i kolonie glonów znacznie utrudniają czyszczenie basenów na wiosnę i znacząco zwiększają ilość pracy jak i ilość środków chemicznych koniecznych do wyczyszczenia basenu.

Puripool jest właśnie preparatem do pielęgnacji wody w okresie zimowym i zastosowany jednorazowo na jesieni zapobiega tworzeniu się osadów wapnia i rozwojowi glonów w basenie.

Preparat jest skoncentrowanym niebieskim płynem o charakterystycznym zapachu i zawiera mieszaninę czwartorzędowych związków amonowych. Posiada obojętne pH i jest biologicznie degradowany. Nie zawiera fosforanów i dlatego nie stanowi pożywki dla glonów.

Sposób użycia

Po zakończeniu sezonu i wyłączeniu pompy obiegowej należy dozować jednorazowo Puripool do wody w wielu miejscach basenu po rozcieńczeniu go wodą w stosunku 1:10. Najlepiej użyć do tego celu konewki ogrodniczej.
Wielkość dawki zależy od twardości wody (dH – stopień niemiecki) i spodziewanego stopnia zanieczyszczeń:

  0o – 20o dH - 0,3 – 0,5 l/10 m³ wody
      > 20o dH - 0,5 – 0,7 l/10 m³ wody

Przed nastaniem mrozów należy pamiętać o obniżeniu poziomu wody w basenie poniżej dysz dopływowych i reflektorów i opróżnieniu rurociągów zewnętrznych z wody.
Wiosną, przed sezonem kąpielowym zaleca się wymianę wody w basenie oraz dokładne jego wyczyszczenie. Po spuszczeniu wody z basenu nie wolno dopuścić do zasychania osadów wapnia, lecz należy je spłukać silnym strumieniem wody. Jeśli woda w basenie nie zostanie wymieniona to pozostałości preparatu Puripool mogą powodować powstawanie piany na powierzchni wody, zwłaszcza jeśli basen wyposażony jest w sztuczny nurt lub inne atrakcje wodne.

Opakowanie: kanister 3 litry

 

Zagrożenia (R)

 

 • R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 • S 29/56 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
 • S 37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat niepalny. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie lub pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • Po dodaniu preparatu Puripool do wody można nadal korzystać z basenu. 
 • Wody uzdatnionej za pomocą Puripool nie wolno wylewać do zarybionych zbiorników wodnych.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.