BWT RONDOPHOS PIK 5 - 25 kg

18058-bwt
szt.
829,33 zł

Preparaty chemiczne do systemów wody ciepłej, gorącej i pary.

BWT RONDOPHOS PIK 5

ZASTOSOWANIE:
Preparat służy do ochrony przed korozją instalacji grzewczych wody ciepłej, wody gorącej i kotłów parowych. Środek ten wiąże tlen w wodzie zasilającej i tlen pozostały po odgazowaniu termicznym. W przeciwieństwie do hydrazyny Rondophos PIK 5 nadaje się również do stosowania w instalacjach parowych, z których para ma bezpośrednią styczność z ludźmi, produktami spożywczymi, przedmiotami sterylnymi i substancjami chemicznymi lub używana jest do nawilżania powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i zakładach pracy. vimaro.pl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
BWT Rondophos PIK 5 jest katalizowanym siarczynem sodu.
Wygląd: biały proszek
Odczyn pH: 9,5 (roztwór 1%-owy)
Rozpuszczalność: 200 g/l vimaro.pl
Zdolność do wiązania tlenu: 8g PIK 5/g O2 x m3
Reaguje z tlenem tworząc siarczan sodowy, który usuwany jest przy odsalaniu, co należy uwzględnić w bilansie zawartosci soli. Produkt jest neutralny wobec materiałów stosowanych zwykle w instalacjach grzewczych. Dzięki połączeniu fosforanów korekcyjnych ze środkiem RONDOPHOS PIK 5 zachowane zostają wymagania wytycznych VdTUV, VGB oraz wartości graniczne wg VDI 2035.

DOZOWANIE
Dozowanie zależne jest od zawartości tlenu  w wodzie i od warunków roboczych. Na 1 g tlenu absorbowane jest 8 g Rondophos PIK 5. Ponieważ tlen przedostaje się do instalacji m.in. za pośrednictwem pomp, armatury, połączeń kołnierzowych itp. we wszystkich częścich systemu zapewniony musi zostać wystarczający nadmiar preparatu Rondophos PIK 5. (5 - 20 g PIK 5 na 1 m3) Konieczna ilość ponadnormatywna ustalana jest przy pomocy testera ręcznego.
1 g SO32-/m3 

Chcesz nawiązać stałą współpracę na atrakcyjnych warunkach?
Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego produktu?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl