BWT SH-1002 - 250kg

P0008041-bwt
szt.
9 630,90 zł

BWT SH-1002

ZASTOSOWANIE
Wielofunkcyjny preparat BWT SH-1002 gwarantuje redukcję rozpuszczonego tlenu, ogranicza osadzanie się kamienia kotłowego w przypadku niezamierzonego “wprowadzenia twardości”, umożliwia tworzenie się ochronnej warstwy, neutralizuje kwas węglowy, ułatwia utrzymanie krzemionki w zawiesinie i poprawia dyspersję osadu, chroni przed korozją przewody kondensatu. 

BWT SH-1002 jest przeznaczony szczególnie do kondycjonowania naturalnie miękkiej, zmiękczanej, demineralizowanej lub pozbawionej dwutlenku węgla wody, dla kotłów nisko i średnio ciśnieniowych.

ZAWIERA AMINY. Produkt zatwierdzony do stosowania w produkcji pary wykorzystywanej w przygotowaniu żywności (ref. FDA 21-173.310).

UŻYTKOWANIE
Dawkowanie: BWT SH-1002 może być stosowany rozcieńczony lub nierozcieńczony w zmiękczonej lub zdemineralizowanej wodzie, preparat powinien być wprowadzany w sposób ciągły za pomocą pompy dozującej do zbiornika wody zasilającej lub bezpośrednio do kotła. Dawka BWT SH-1002 zależy od poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej kocioł i warunków pracy poszczególnych instalacji: wybór dawki powinien być dokonany z uwzględnieniem zaleceń naszych specjalistów.

WŁAŚCIWOŚCI

 • wygląd: od bezbarwnej do żółtawej cieczy
 • opakowanie: 25 kg, 250 kg
 • gęstość w 20°C: 1.23 +/- 0.02
 • pH nierozcieńczonego produktu: 8 +/- 0.5
 • zdolność do mieszania z wodą: całkowita

ZALETY

 • generatory całkowicie chronione przez jeden związek,
 • ciekły preparat łatwy w użyciu,
 • utrzymuje wysoką wydajność cieplną,
 • produkt zatwierdzony do stosowania w produkcji pary wykorzystywanej w przygotowaniu żywności (ref. FDA 21-173.310),
 • nie barwi wody w kotle lub pary,
 • doskonale stabilny w wysokiej temperaturze.

BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE
Lekko zasadowy. Zachowaj zwykłe środki ostrożności w przypadku pracy z tego typu produktem (rękawice, okulary ochronne, itp.). W przypadku kontaktu z produktem, przemyć dokładnie miejsce kontaktu wodą.
Nadmierne potrząsanie preparatem może prowadzić do modyfikacji produktu. Chronić przed mrozem w trakcie przechowywania.

Kontakt:
tel. 604 551 268
e-mail:  biuro@vimaro.pl