BWT SH-7001 - 25kg

P0008047-bwt
szt.
508,30 zł

BWT SH-7001

- reduktor tlenu i chloru. Stosowany w celu ograniczenia korozji tlenowej w wodzie gorącej, jak również w wodzie zasilającej niskie i średniociśnieniowe kotły parowe. Produkt zatwierdzony do stosowania w produkcji pary wykorzystywanej w przygotowaniu żywności (ref. FDA 21-173.310)

ZASTOSOWANIE
Redukcja/wiązanie tlenu: BWT SH-7001 jest ciekłym preparatem na bazie składników mineralnych odpowiedzialnych za wiązanie tlenu. Stosowany jest z celu ograniczenia korozji tlenowej w gorącej wodzie, stosowany do wody zasilającej niskie i średniociśnieniowe kotły parowe


UŻYTKOWANIE
Dawka: BWT SH-7001 może być stosowany rozcieńczony lub nierozcieńczony w zmiękczonej lub zdemineralizowanej wodzie, preparat powinien być wprowadzany w sposób ciągły za pomocą pompy dozującej bezpośrednio do wody zasilającej kocioł (używając odpowietrznik) lub do zbiornika wody zasilającej.

Dawka BWT SH-7001 zależy od poziomu tlenu rozpuszczonego w wodzie kotłowej, warunków pracy każdej instalacji. Wybór dawki BWT SH-7001 powinien być dobierany z uwzględnieniem zaleceń naszych specjalistów.
Monitorowanie: Pomiar siarczynów (zestaw testów BWT) – wizualne obserwacje kotła. Ponadto należy przeprowadzać okresowe kontrole w celu zapewnienia odpowiednich właściwości wody wymaganych przez producenta generatora (mini laboratorium BWT).

ZALETY
Wysokie stężenie substancji aktywnych: zmniejsza koszty uzdatniania Ciekły preparat łatwy w użyciu. Nie barwi wody w kotle lub pary. Produkt zatwierdzony do stosowania w produkcji pary wykorzystywanej w przygotowaniu żywności (ref. FDA 21-173.310).

WŁAŚCIWOŚCI

  • Wygląd: różowy
  • Pakowanie: 25 kg, 250 kg,
  • Gęstość w 20°C: 1.16 +/- 0.5
  • pH nierozcięczonego produktu: 7,2 +/- 0,5
  • Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

OBSŁUGA I BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE
Produkt o odczynie zasadowym. Zachowaj zwykłe środki ostrożności w przypadku pracy z tego typu produktem (rękawice, okulary ochronne, itp.). W przypadku kontaktu z produktem, przemyć dokładnie miejsce kontaktu wodą. Nadmierne potrząsanie preparatem może prowadzić do modyfikacji produktu. Musi być chroniony przed mrozem, z dala od kwasów.

Kontakt:
tel. 604 551 268
e-mail: biuro@vimaro.pl