Sterownik basenowy STB-4L

 • 1 900,00 zł
 • szt.

Sterownik basenowy STB-4L

Kompletny sterownik basenowy prosty w obsłudze, z dużą ilością funkcji sterowania i kontrolą parametrów zabezpieczających przed awarią. Wbudowany regulator poziomu wody dla sond pływakowych bądź konduktancyjnych. Bezpośrednie sterowanie pompy 1-fazowej i urządzenia dozującego, urządzenia grzewczego, zaworu wody. Możliwość kontrolowania przepływu i ciśnienia w instalacji. Wspomaganie płukania wstecznego filtra. 

Sterownik basenowy STB-4L

Sterownik STB-4L jest następcą popularnych sterowników STB-3/STB-4 wyposażonym w wyświetlacz LCD z animowaną grafiką. Mimo niewielkich gabarytów jest w pełni samodzielnym urządzeniem o wielu funkcjach i jednocześnie prostej obsłudze. Przeznaczeniem sterownika jest koordynacja pracy urządzeń w instalacjach uzdatniania wody dla celów rekreacyjnych, widowiskowych lub przemysłowych. Główne zastosowanie to systemy filtracji, dezynfekcji i ogrzewania wody przy basenach przydomowych, hotelowych, jacuzzi, fontannach, zbiornikach zasobowych, itp. 

Sterownik nie zawiera czujnika temperatury. Dostępny tutaj.

GŁÓWNE CECHY:

 • trzy tryby pracy: automatyczny, ciągły, urlopowy
 • język menu: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
 • wybór skali temperatury: Celsjusz / Fahrenheit
 • czytelny wyświetlacz LCD z ruchomymi ikonami
 • możliwość zdalnej obsługi z panelu użytkownika
 • zaprogramowane uzdatnianie w ciągu doby
 • kontrola ilości wody z wskazaniem poziomu
 • sygnalizacja stanów awaryjnych
 • wspomaganie prowadzenia procesu płukania filtra
 • możliwość kontroli przepływu wody przez filtr
 • reakcja na przekroczenie parametru krytycznego
 • blokada dozowania w niedozwolonych warunkach
 • ochrona przed zamarzaniem instalacji wodnej
 • licznik godzin pracy urządzeń
 • rejestr historii zdarzeń szczególnych
 • eliminacja niepożądanych krótkotrwałych załączeń
 • cyfrowy, stabilny czasowo pomiar temperatury
 • wyłącznik przeciążeniowy
 • możliwość komunikacji z siecią Ethernet (opcja)

FUNKCJE
1. Sterowanie cyrkulacji i ogrzewania wody w trybach:
- automatycznym, według programu dobowego i tygodniowego
- ciągłym, uruchamiany ręcznie z nastawą temperatury
- urlopowym, wspomagający utrzymanie czystości wody
- płukania, ułatwiający prowadzenie procesu płukania filtra
2. regulacja temperatury wody na wybranym poziomie:
- komfortu, odpowiadającym optymalnej temperaturze kąpieli
- ekonomicznym, prowadzonym przy niższej temperaturze
- dowolnym, wybranym z dostępnego zakresu regulacji
3. Kontrola ilości wody w niecce lub zbiorniku w jednej z opcji:
- regulacja poziomu nominalnego w zakresie minimum - maksimum
- utrzymanie poziomu nominalnego i kontrola stanu najniższego
- utrzymanie poziomu nominalnego i kontrola przelania
4. Funkcja dodatkowa - konfigurowalna:
- blokada dozowania środków chemicznych przy braku warunków
- samodzielne dozowanie koagulantu lub innego preparatu
- sterowanie zewnętrznego urządzenia synchroniczne z funkcją
- sygnalizacja stanu awaryjnego
5. Wspomaganie procesu płukania filtra:
- ułatwione sterowanie z użyciem ręcznego przełącznika
- współpraca z urządzeniem do automatycznego płukania filtrów
6. Monitorowanie efektów sterowania i zgłaszanie problemu:
- brak skuteczności podgrzewania wody
- brak skuteczności dolewania wody
- brak wymaganej wielkości przepływu wody
7. Zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniem, gdy wystąpi:
- niedopuszczalne obniżenie ilości wody
- zbyt mały przepływ wody
- zbyt niska temperatura
- zbyt wysokie ciśnienie lub przekroczony inny graniczny warunek

 

PODSTAWOWE NASTAWY PROGRAMOWE

 • czas filtracji w ciągu doby i kolejnych dni tygodnia
 • temperatura wody, wyższa i niższa
 • aktualny czas według tzw. wiecznego kalendarza
 • alarmowe wartości przepływu i temperatury wody
 • maksymalny czas ciągłego dolewania i podgrzewania wody
 • sposób wznowienia pracy po przerwie w zasilaniu sieciowym


ZDALNE STEROWANIE za pomocą panelu

Panel zdalnej obsługi podnosi komfort obsługi, pozwala na zmianę języka komunikacji i szybki dostęp do użytecznych funkcji, m.in. do zmiany trybu pracy i oczekiwanej temperatury wody lub przejście do trybu urlopowego. Na wyświetlaczu panelu widoczne są najbardziej istotne informacje, takie jak bieżąca i ustawiona temperatura, przebieg programu dobowego, praca urządzeń oraz komunikaty alarmowe. W stanach alarmowych panel pełni funkcję sygnalizatora.

 

RYSUNEK STB-4L

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie?
Jesteś zainteresowany automatyczną stacją dozującą?

Zapraszam do kontaktu
tel. 881 550 777

e-mail: biuro@vimaro.pl

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.