Regulowanie wartości pH wody w basenach

Niska wartość pH wody

Zbyt niska wartość pH występuje z reguły w wodzie miękkiej. Wartość pH można zwiększyć przez dodanie określonych soli o odczynie zasadowym (pH-Plus). Przez dodanie do wody 10 g pH Plus na 1 m3 wartość pH zostaje podwyższona o jedną dziesiątą skali. Zaletą pH-Plus jest to, że posiada równocześnie działanie stabilizujące dla wartości pH. Działanie stabilizujące określane jest jako działanie buforowe.

Preparaty do podwyższania odczynu pH wody - pH-Plus:
Bayrol
BWT
Rainbow

Wysoka wartość pH wody

Zbyt wysoka wartość pH występuje zwykle w wodzie o twardości węglanowej. Wartość pH można obniżyć przez dodanie kwasu. Ponieważ manipulowanie kwasami grozi oparzeniem i jest niebezpieczne oraz wprowadza jednocześnie  do wody składniki o działaniu korozyjnym, stosujemy bezpieczny w obsłudze granulat kwasu pH-Minus.
Przez dodanie granulatu pH Minus zasadowe wodoro-węglany zostają przekształcone w obojętnie reagujące niewęglany. W ten sposób uzyskuje się zmniejszenie zasadowości wody. Naturanie nie można obniżyć wartości pH przez jednorazowe dodanie  pH-Minus, zwłaszcza przy zasadowym odczynie wody. Jeżeli mamy do dyspozycji wodę o wartości pH=8 i dodajemy 80 g pH Minus na jeden 1m3, to wartość pH obniży się do 7,2, gdyż 10 g pH Minus obniża wartość pH o ok. 1/10 jednostki. vimaro.pl
Nie możemy oczywiście liczyć na to, że wartość pH utrzyma się na poziomie 7.2, ponieważ po relatywnie krótkim czasie wartość ta wzrasta ponownie. Spowodowane jest to tym, że z chwilą reakcji pH Minus z kwaśnym węglanem wapniowym lub magnezowym powstaje obojętnie reagujący siarczan wapniowy lub magnezowy i równocześnie uwalnia się kwas węglowy o odczynie kwaśnym prowadzącym do obniżenia pH. Kwas węglowy ulatnia się jednak ponownie z wody, ale wciąż obecne w wodzie wodorowęglany o odczynie zasadowym powodują wzrost wartości pH  wraz z ulatnianiem się kwasu węglowego. Jeżeli do wody wprowadzono by tyle granulatu pH Minus, aby nastąpiło zobojętnienie wszystkich kwaśnych węglanów, uzyskalibyśmy tak dużą kwasowość wody, że woda w basenie nie mogłaby być używana z powodu dużej agresywności. Obniżanie wartości pH należy przeprowadzać stopniowo, kontrolując stale wartość pH i dodając takie dawki pH Minus aby uzyskać spadek wartości pH do maksymalnie ok. 7.0. Proces ten należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, przy czym odstępy te należy stopniowo zwiększać, tak aby obniżyć wartość pH do koniecznej wielkości. vimaro.pl
Jeżeli część kwaśnych węglanów o odczynie zasadowym przez dodanie granalutau pH minus zostanie przekształcona w niewęglany o odczynie obojętnym, wartość pH zachowa względnie stały poziom. Uwzględnić należy również to, że przez dodawanie świeżej wody wprowadzana do niej zostaje wciąż od nowa zasadowość, która wymaga ponownie dodania pH Minus.Zjawisko to ma miejsce przede wszystkim w publicznych basenach pływackich, które wymagają stałego uzupełniania świeżą wodą.vimaro.pl
Świetnym rozwiązaniem jest korzystanie z automatycznych stacji regulacyjno pomiarowych, które na bierząco dokonują pomiarów wartości pH i automatycznie dozują płynney pH Minus do wody w basenie. Dzięki automatycznej stacji kontrolno-dozującej minimalizujemy ryzyko przedozowania korektora pH i utrzymujemy w basenie wartość pH w żądanym zakresie.



Wartości pH

Źródło: Bayrol, Vimaro

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.