BAYROL CHLORILONG 200 SUPREME 5kg

 • Cena katalogowa: 369,36 zł
 • Rabat: -62,79 zł (17 %)
 • 306,57 zł
 • szt.

Bayrol CHLORILONG

- wolno rozpuszczające sie tabletki chlorowe (200 g) na bazie kwasu trichloroizocyjanurowego z wysokim udziałem chloru aktywnego i działaniem stabilizującym chlor. Preparat przeznaczony do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Niezawiera wapnia, pH neutralne. Opakowanie 5kg

Dezynfekcja chlorem - długotrwała dezynfekcja

BAYROL CHLORILONG 200 - 5kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek dwustugramowych. Są to tabletki o bardzo silnym działaniu dezynfekcyjnym i powodują szybki rozkład zanieczyszczeń i substancji organicznych powodujących zmętnienie wody w basenach kąpielowych oraz szybko likwiduje glony. Preparat jest pozbawiony wapnia i posiada obojętny odczyn pH. Rozpuszcza się wolno, ale całkowicie w wodzie i nie tworzy osadów.

Tabletki zawierają 90% stabilizowanego wolnego chloru w postaci kwasu trójchloroizocyjanurowego i posiadają charakterystyczny zapach chloru. Chlorilong jest odporny na duże nasłonecznienie i wyższą temperaturę wody w basenie.

SPOSÓB STOSOWANIA / DAWKOWANIE

Jedna 200 g tabletka Chlorilongu jest przeznaczona do uzdatniania wody w basenie o objętości około 30 m3 przez okres do 14 dni.
Przy pierwszym dozowaniu należy zastosować 1 tabletkę na 30 m³ wody w basenie. Przed pierwszym dozowaniem zaleca się dodatkowo przeprowadzenie szybkiego chlorowania za pomocą 2 tabletek Chloriklaru lub 50 g Chlorifixu na 10 m³ wody w basenie. vimaro.pl 
Następnie w odstępach od 10 do 14 dni należy stosować 1 tabletkę Chlorilongu na 30 m³ wody. Zawartość wolnego chloru w wodzie mierzona za pomocą testera powinna mieścić się w zakresie 0,5  – 2 mg/l. Dla przeprowadzenia szybkiej korekty zawartości wolnego chloru w wodzie należy użyć preparatów Chloriklar lub Chlorifix.

Opakowanie: 5 kg

Zagrożenia (R)

 • R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 • R 31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • R 36/37 – Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
 • R 50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystnie zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 8 – Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
 • S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady  lekarza.
 • S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowania lub etykietę.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - duża ilość wody, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piasek.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - mała ilość wody. vimaro.pl
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania, między innymi chlor, chlorowodór i chlorek azotu. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.

Dowiedz się więcej

 

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie lub pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 881 550 777

e-mail: biuro@vimaro.pl

WSKAZÓWKI

 • Przed zastosowaniem Bayrol Chloriklar sprawdź wartość pH i zawartość wolnego chloru w wodzie
 • Dla skutecznej dezynfekcji należy utrzymywać wartość pH na poziomie 7.0 - 7.4
 • Zastosowanie preparatu bezpośrednio do wody może doprowadzić do odbarwienia i uszkodzenia folii basenowej.
 • Należy unikać kontaktu tabletek z materiałami nieodpornymi na działanie chloru.
 • W przypadku wody o twardości większej niż 100 dH zaleca się stosowanie stabilizatora twardości wody Calcinex w celu zapobiegania wytrącaniu się i odkładaniu osadów wapnia.
 • Zaleca się jednocześnie wspomagać dezynfekcję preparatami glonobójczymi
 • Do pomiarów pH i Cl potrzebny jest tester lub fotometr.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.