BAYROL DECALCIT FILTER 1kg

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 4713111-bayrol
 • Producent: BAYROL

 • Historia ceny
  Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 58,41 zł brutto
 • Cena katalogowa: 73,01 zł
 • Rabat: -14,60 zł (20 %)
 • 58,41 zł
 • szt.

BAYROL DECALCIT FILTER

- kwaśny detergent w proszku do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i osadów wapnia w filtrze. Odpowiedni do filtrów piaskowych i ze złożem diatomicznym. Nie zawiera kwasu solnego. Opakowanie: puszka 1 kg

CZYSZCZENIE BASENÓW

BAYROL DECALCIT FILTER

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE
Decalcit Filter ma postać białego proszku o charakterystycznym zapachu i zawiera kwas amidosulfonowy, środki powierzchniowo-czynne oraz inhibitory korozji.
Jest to kwaśny detergent do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych i osadów wapnia w filtrze. Odpowiedni do filtrów piaskowych i ze złożem diatomicznym. Nie zawiera kwasu solnego.

Decalcit Filter szybko rozpuszcza osady wapnia (kamienia) i inne zanieczyszczenia w filtrach basenowych, zarówno piaskowych jak i kartuszowych, przez co znacznie poprawia skuteczność filtrowania. Wpływa przez to pośrednio na jakość wody w basenie. Działa zarazem bakteriobójczo i szybko dezynfekuje filtry.

Może również służyć do usuwania osadów wapnia z innych powierzchni (rolet basenowych, elementów wyposażenia itp.) pod warunkiem, że są one wykonane z materiałów kwasoodpornych.

Coroczne czyszczenie filtra - jeden raz w roku (ewentualnie raz na dwa lata)  wlać 10 % roztwór Decalcit Filter (1 kg preparatu na 10 l wody) do opróżnionego z wody zbiornika filtra i pozostawić na noc. Następnego dnia należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne filtra. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Bieżąca konserwacja filtrów – raz na dwa miesiące umieścić 300 – 500 g Decalcit Filter w skimmerze. Ustawić zawór wielopołożeniowy w położeniu płukania wstecznego i poprzez krótkie włączenie pompy obiegowej wprowadzić roztwór do filtra. Następnie wyłączyć pompę. Po upływie jednej godziny należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne filtra.

Filtry kartuszowe - pozostawić wkład filtracyjny na noc w 10% roztworze Decalcit Filter.
Następnego dnia wypłukać dokładnie wkład filtracyjny w wodzie.

Opakowanie: puszka 1 kg

Zagrożenia (R)

 • R 36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.
 • R 52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 - Chronić przed dziećmi.
 • S 2  - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 28 - Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
 • S 29/35 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat nie jest palny. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru powstają produkty pirolizy – amoniak i ditlenek siarki. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające gazy mgiełką wodną.

Dowiedz się więcej

 

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie?
Jesteś zainteresowany uslugą wyczyszczenia Twojego basenu?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 881 550 777

e-mail: biuro@vimaro.pl

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • Nie stosować preparatu do materiałów nieodpornych na kwasy jak aluminium, płytki ceramiczne nieodporne na kwas, powłoki lakiernicze itp.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.